Hoe kunt u helpen?

Omdat wij onze flexibiliteit niet willen verliezen en hulp willen geven daar waar dat het hardste nodig is, kunnen wij niet garanderen dat uw donatie altijd naar een specifiek project gaat (bv medicijnen of het voedselprogramma). Wel zorgen wij ervoor dat uw geld altijd daar terecht komt waarvoor het bedoeld is, namelijk bij kansarme mensen in Noord-Ghana.

Sinds kort is er wel een specifiek project gestart: het Vehicle Running Fund voor de Nissan Pickup van de Shekhinah clinic, die gebruikt wordt voor het voedselprogramma. Meer hierover onder Speciale Projecten.

U kunt maandelijks of eenmalig donaties overmaken op het rekeningnummer van Basic Care Ghana. U ontvangt dan het eerstvolgende jaarverslag, zodat u kunt zien waar uw geld terecht is gekomen. Hiervoor vragen wij u om uw adresgegevens aan ons door te geven. Hiernaast is het ook mogelijk om belasting vriendelijker te doneren. Lees hieronder wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Foto2c MEDION DIGITAL CAMERA

Eenmalige schenking

U kunt al dan niet jaarlijks een eenmalige schenking doen. De schenking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting mits het totaal van uw giften aan door de fiscus erkende instellingen van algemeen belang tussen de 1% en 10% van uw (verzamel)inkomen blijft, met een minimum van € 60,–.

Periodieke schenking

In plaats van een eenmalige gift kunt u de stichting ook steunen met een periodieke schenking (lijfrenteschenking). Bij deze vorm van schenking zegt u toe Basic Care Ghana jaarlijks, voor tenminste 5 jaar financieel te steunen. Hierbij bent u voor de aftrekbaarheid van de schenking van de inkomstenbelasting niet aan de fiscale onder- en bovengrens gebonden zoals bij de eenmalige schenking.

Om voor fiscale aftrek bij een periodieke schenking in aanmerking te komen, is het nodig dit in een overeenkomst vast te leggen. Tot 2014 was hiervoor een notariële akte noodzakelijk, die onze huisnotaris gratis voor u opmaakt. De notariële akte vermeldt welk bedrag u gedurende tenminste 5 jaar zult overmaken en dat de verplichting vervalt bij uw overlijden. Uw nabestaanden worden dus nergens toe verplicht. Vanaf 2014 is een periodieke schenking echter ook mogelijk zonder notariële akte. Voor de belastingdienst is het vereist dat er een onderhandse overeenkomst is opgemaakt, hiervoor is een standaard contract beschikbaar. Mocht u een onderhandse periodieke schenking voor tenminste 5 jaar aan de stichting Basic Care Ghana overwegen, neemt u dan contact met ons op.

Geen schenkingsrecht en Vrijstelling successierecht

Schenkingen aan Basic Care Ghana zijn voor de stichting geheel vrijgesteld van schenkingsrecht. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die Basic Care Ghana ondersteunt.
De stichting Basic Care Ghana is als algemeen nut beogende instelling geheel vrijgesteld van de betaling van successierecht.

Nalaten

Het is mogelijk om Basic Care Ghana in uw testament tot (mede)erfgenaam te benoemen of de stichting een bepaald bedrag in de vorm van een legaat na te laten.