Vehicle Running Fund

Een speciaal project is opgezet voor de truck van het voedselprogramma.

Informatie over dit project is te vinden onder: Hoe kunt u helpen?/ Speciale Projecten.

Categories: Geen categorie

Dr David Abdulai vereeuwigd!

Dr David Abdulai Fuseini is vereeuwigd! Links op de foto zijn vrouw Mariama en rechts op de foto een van de initiatiefnemers voor het standbeeld van dr. Choggu/The Mad Doctor, zoals hij ook genoemd werd!

Het standbeeld staat midden in Tamale op een rotonde. Voor het standbeeld is een fontein waar een prachtig beeld in staat.

De Chief onthult de Plaquette!

Categories: Geen categorie

Kerstfeest in Tamale 2022

Net als voorgaande jaren is het Mariama gelukt om voor meer dan 3000 mensen een Kerstfeest te organiseren!

De viering is mogelijk gemaakt door de vele giften geschonken door verschillende Ghanese mensen….De geschenken waren o.a.: geld voor drie balen popcorn, vijf zakken rijst en blikken olie. Zuster Margaret schonk twintig dozen kip (van elk 10 kilo). De frisdranken zijn geschonken door Hotel Mariam.

In overleg met Mariama is er dit keer geen extra Kerstdonatie door Basic Care gedaan. Mariama gaf de prioriteit aan een donatie in het Nieuwe Jaar voor het voedselprogramma voor de groep kwetsbare mensen.

Het is fantastisch te zien dat er zoveel steun vanuit de Ghanese bevolking komt!

Verslag voorbereidingen door Mariama

Categories: Geen categorie

Operatiekamer Shekhina clinic

Afgelopen week zijn weer drie artsen uit Canada gekomen om de nodige operaties in de Shekhina Clinic uit te voeren. Twee weken zullen zij zich inzetten. Wat een inzet en liefde voor de medemens!

Hieronder een kijkje hoe de artsen aan het werk zijn…van links naar rechts dr. Ryan, geassisteerd door Gifty, dr Kirby met assistente Nasara, dr. Vicky met assistente Diana.

http://basiccareghana.nl/wp-content/uploads/2022/05/Operatiekamer-Shekhina.mp4

Categories: Geen categorie

Kerstfeest in Tamale 2021

Mariama Dokurugu Alhassan, weduwe van de oprichter van Shekinah, dr. David Abdulai, de drijvende kracht achter de viering van het jaarlijks terugkerende Kerstfeest in Tamale. Ook dit jaar is het haar weer gelukt aan veel mensen en kinderen een voedselpakket te kunnen uitdelen mede dankzij vele giften in natura op het eind!

Het aantal mensen, die een voedselpakket uitgedeeld kregen, was ongeveer 2.808. Dit aantal is exclusief alle mensen en familieleden die aanwezig waren om te helpen met de activiteiten op die dag.

De dag voor Kerst wordt de kip gebraden, de tomatensaus gemaakt om bij de rijst te doen, in de nacht beginnen alle vrijwillige helpers de rijst te koken, wat de hele dag door gaat. Dit wordt gedaan in 20 potten!

Alles wordt in witte plastic doosjes uitgedeeld. Dit jaar gedeeltelijk bij de kliniek, deels bij Mariama thuis en deels in de stad.

Dit alles onder leiding van Mariama! een hele organisatie!

Ellenlange rijen wachtenden…..

http://basiccareghana.nl/wp-content/uploads/2022/01/VID-20211229-WA0033.mp4

Tijdens het wachten…

http://basiccareghana.nl/wp-content/uploads/2022/01/VID-20211227-WA0016.mp4

Categories: Geen categorie

Impressie van de viering van het dertigjarig bestaan

De healthwalk in de ochtend was een groot succes!

https://drive.google.com/file/d/1Y9rnbN-63c6jA7de3K9P481GXQ0fnlQJ/view?usp=sharing

Deze dame ‘liep’ ook mee met behulp van 2 kinderen en naast haar een van de destitutes..
De media was er!
en ook Murielle en Mariama!

In de ochtend werd soep gemaakt voor alle aanwezigen op de Grand Durbar.

https://drive.google.com/file/d/1Sh0_XtzM4ijAXF1lCiSvirzfBmeYiBJ_/view?usp=sharing

Een verkorte versie van alle officiële festiviteiten in de middag, toespraken met oa Chiefs die hun appreciatie uitspraken voor het opzetten van Shekinah door David Abdulai, dans, muziek en toneelstukjes…

De Grand Durbar is een bijeenkomst van alle belangrijke Chiefs uit de regio. Onder begeleiding van muziek, dans en ceremonies worden hun voorouders geëerd, hun band met de mensen hersteld, doet de eenheid herleven, reinigt de samenleving en bidden voor de vruchtbaarheid van het land en het welzijn van de mensen.

https://drive.google.com/file/d/1XVmyzbmqXFFKynXfx1opwAgHQKeIrDN0/view?usp=sharing

Nog een dansuitvoering op de Grand Durbar:

https://drive.google.com/file/d/1JUD5Sz-K43rUabLjfWKSyyVwfne1s0T3/view?usp=sharing

Categories: Geen categorie

Wamale

30 jaar geleden begon dr. David Abdulai met zijn werk in Gurugu, een dorp op een paar kilometer ten noordwesten van de stad Tamale. Het werk groeide snel. Steeds meer mensen deden een beroep op dr. Choggu, zoals hij ook wel wordt genoemd.

In de loop van 1996 bood de chief van Wamale dr. David een stuk grond aan voor de bouw van een tweede kliniek. Wamale ligt aan de oostkant van Tamale aan de weg naar Yendi. In 1997 werd de kliniek in Wamale met een polikliniek, apotheek en operatiekamer geopend. Bijna 20 jaar heeft dr. David zijn tijd en aandacht over de verschillende klinieken verdeeld.

In 2016 werd dr. David ziek. Het bleek moeilijk om het werk op beide locaties voort te zetten. Op zijn verzoek is de zorg in Gurugu geconcentreerd en is de kliniek in Wamale gesloten.

Na het overlijden van dr. David in oktober 2016 brak er een moeilijke tijd aan voor Shekinah. Mariama, de weduwe van dr. David heeft het werk van haar man met veel passie voortgezet maar heeft ook veel tegenwerking ondervonden.

Het terrein rond de kliniek in Wamale is in de afgelopen jaren in gebruik genomen als landbouwgrond. Er worden door een broer van Mariama onder meer mais, rijst, peper, tomaten en een aantal andere lokale groenten verbouwd. De verbouw van deze gewassen blijkt met de hoge voedselprijzen van toenemend belang voor het voedselprogramma.

Tegelijk is de druk op het terrein aan de rand van de snelgroeiende stad Tamale sterk toegenomen. Met enige regelmaat moesten illegaal opgerichte constructies verwijderd worden, wat tot veel discussies en conflicten leidde. Op advies van – en met steun van – de lokale gemeenschap is het terrein ommuurd. Hierdoor wordt ook de oogst veilig gesteld tegen de geiten, die zich aan het gewas tegoed deden…Veel donoren uit binnen en buitenland – onder wie de stichting Books for Life uit Tilburg – hebben hun steentje bijgedragen.

Zo blijkt het mes aan meerdere kanten te snijden: de toekomst van het terrein in Wamale voor Shekinah heeft een veel steviger basis gekregen en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het voedselprogramma. Wat ook belangrijk is: de rust in Wamale is weer gekeerd…

Categories: Geen categorie