Wamale

30 jaar geleden begon dr. David Abdulai met zijn werk in Gurugu, een dorp op een paar kilometer ten noordwesten van de stad Tamale. Het werk groeide snel. Steeds meer mensen deden een beroep op dr. Choggu, zoals hij ook wel wordt genoemd.

In de loop van 1996 bood de chief van Wamale dr. David een stuk grond aan voor de bouw van een tweede kliniek. Wamale ligt aan de oostkant van Tamale aan de weg naar Yendi. In 1997 werd de kliniek in Wamale met een polikliniek, apotheek en operatiekamer geopend. Bijna 20 jaar heeft dr. David zijn tijd en aandacht over de verschillende klinieken verdeeld.

In 2016 werd dr. David ziek. Het bleek moeilijk om het werk op beide locaties voort te zetten. Op zijn verzoek is de zorg in Gurugu geconcentreerd en is de kliniek in Wamale gesloten.

Na het overlijden van dr. David in oktober 2016 brak er een moeilijke tijd aan voor Shekinah. Mariama, de weduwe van dr. David heeft het werk van haar man met veel passie voortgezet maar heeft ook veel tegenwerking ondervonden.

Het terrein rond de kliniek in Wamale is in de afgelopen jaren in gebruik genomen als landbouwgrond. Er worden door een broer van Mariama onder meer mais, rijst, peper, tomaten en een aantal andere lokale groenten verbouwd. De verbouw van deze gewassen blijkt met de hoge voedselprijzen van toenemend belang voor het voedselprogramma.

Tegelijk is de druk op het terrein aan de rand van de snelgroeiende stad Tamale sterk toegenomen. Met enige regelmaat moesten illegaal opgerichte constructies verwijderd worden, wat tot veel discussies en conflicten leidde. Op advies van – en met steun van – de lokale gemeenschap is het terrein ommuurd. Hierdoor wordt ook de oogst veilig gesteld tegen de geiten, die zich aan het gewas tegoed deden…Veel donoren uit binnen en buitenland – onder wie de stichting Books for Life uit Tilburg – hebben hun steentje bijgedragen.

Zo blijkt het mes aan meerdere kanten te snijden: de toekomst van het terrein in Wamale voor Shekinah heeft een veel steviger basis gekregen en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het voedselprogramma. Wat ook belangrijk is: de rust in Wamale is weer gekeerd…

Categories: Geen categorie