Hongersnood in Noord-Ghana (Augustus 2011)

Er bereiken ons berichten dat de eerste oogst van het graan (millet) in Noord-Ghana volledig is mislukt. Begin mei van 2011 viel er korte tijd regen, wat voor de boeren het sein was om de eerste millet (gewoonlijk zijn er twee oogsten per jaar) te gaan zaaien. Helaas viel er na deze korte periode van regen geen neerslag meer en is deze oogst volledig mislukt. Nu de droogte aanhoudt dreigt ook de tweede oogst van millet te mislukken. Locale stuwmeertjes die water in het regenseizoen moeten opvangen voor gebruik tijdens de droge tijd, zijn praktisch helemaal opgedroogd. Naast de falende productie van levensmiddelen, heeft ook de financiële crisis een zeer nadelige invloed op de prijsontwikkeling van landbouwproducten. Dr. David liet ons weten dat de prijs van maïs, het basisvoedsel voor onze doelgroep, de allerarmsten, in korte tijd meer dan tweemaal zo duur is geworden! Voor ons budget heeft dit tot gevolg dat er geen geld is voor het Micro-leningen Fonds en ook niet voor het Schoolfonds. Dr. David doet zijn best de meest schrijnende gevallen te helpen.

Wellicht is dit voor onze donateurs aanleiding hun donaties te verhogen en/of een eenmalige gift over te maken. Voor anderen die dit bericht lezen, is het mogelijk een aanleiding om donateur te worden of een eenmalige gift over te maken op een van onze bankrekeningen: ABN/AMRO rekening nr.62.36.43.650 of 47.90.04.595 t.n.v. Stichting Basic Care Ghana.

De allerarmsten van Noord-Ghana zijn u er zeer dankbaar voor!

Categories: Archief