Overlijdensbericht Dr. David Abdulai

Doorn, 4 oktober 2016

Geachte donateurs/bezoekers van de website,

Langs deze weg willen we u informeren over het overlijden van dr. David Abdulai op maandag 3 oktober. Dr. David was sinds begin deze zomer ernstig ziek. Meerdere tumoren in zijn hals speelden hem parten. Ondanks verschillende behandelingen en therapieën bleek  genezing uiteindelijk niet mogelijk.

 Als bestuur van Basic Care Ghana voelen we ons aangeslagen door zijn overlijden.

We wisten dat hij niet meer beter kon worden. We wisten ook dat het David’s wens was om in alle rust en vrede te mogen sterven. Maar wat zullen we zijn lach, inspiratie en liefde missen! Zoals het in Ghana in dit soort situaties gezegd wordt: may he rest in perfect peace.

dr-david

Samen met al zijn medewerkers was David de stuwende kracht in het werk van de Shekhinah klinieken rond Tamale. Als bestuursleden hebben we meerdere keren met hem gesproken over hoe het werk voortgezet zou kunnen worden na zijn overlijden.

 Het was David’s uitdrukkelijke wens dat in ieder geval onderdelen van het werk na zijn dood onder dezelfde condities voortgezet zouden worden. David dacht daarbij in de eerste plaats aan het voedselprogramma. Al meer dan 25 jaar worden er elke dag ruim 125 maaltijden verstrekt aan dak- en thuislozen in Tamale. Zijn medewerkers zien onder leiding van David’s echtgenote Mariama goede mogelijkheden om dit programma voort te zetten. 

Ook de polikliniek in Gurugu kan open blijven. Deskundige verpleegkundigen blijven patiënten zien, behandelen en zo nodig doorverwijzen. In hoeverre operaties door kunnen gaan, is op dit moment niet duidelijk. De mensen die nu op het terrein van de kliniek in Gurugu wonen – veelal psychiatrische patiënten – kunnen op hun plek blijven. 

De medewerkers willen zich blijven inzetten voor wie geen helper hebben.

 Als bestuur van BCG hebben we alle vertrouwen dat het werk van de Shekhinah kliniek door kan blijven gaan. Bestuurslid Murielle Bosch was in augustus in Tamale en hoopt in december – als altijd op eigen kosten – opnieuw in de kliniek te gast te zijn om onze betrokkenheid als BCGbestuur te tonen. We willen dit unieke project in Noord Ghana graag blijven steunen en hopen dat u als trouwe donateurs met ons mee wilt blijven doen. 

 Vanzelfsprekend beantwoorden we graag uw eventuele vragen, bij voorkeur per mail maar zo nodig ook telefonisch. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van BCG,

Afke de Jong, voorzitter

Categories: Geen categorie